Vertrouwenspersoon

“De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen”

Hubo Handbal vindt een veilig handbalklimaat erg belangrijk. Wij werken er dan ook continue aan om dit te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en kan veilig en vertrouwd worden gemeld bij onze vertrouwenspersoon, Lieve Brône. Dit kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

Lieve is bereikbaar via e-mail api@hubohandbal.be – tel 0476 232 491